Foutmeldingen naaimachine op scherm bv E6

Naaimachine of borduurmachine geeft foutmelding op computer scherm.

Als u een handeling onjuist uitvoert voordat de machine is ingesteld, verschijnt een foutmelding op het bedieningspaneel. Volg dan de aanwijzingen uit de tabel. Als u op de steekselectietoets drukt of de handeling juist uitvoert terwijl dit bericht verschijnt, verdwijnt het bericht.
Hieronder een lijst met de meest voorkomende foutmeldingen, en de oplossing.

Foutmelding Waarschijnlijke oorzaak Oplossing
E1 U hebt het voetpedaal ingedrukt (of de start/stop toets als het voetpedaal niet is aangesloten) en op de achteruit/verstevigings steektoets gedrukt, terwijl de persvoet omhoog stond. Zet de persvoethendel omlaag voordat u de handeling voortzet.
E2 Een andere steek dan de knoopsgatsteek of trenssteek is geselecteerd en u drukt het voetpedaal in (of de start/stoptoets als het voetpedaal niet is aangesloten), terwijl de knoopsgathendel omlaag staat. Zet de knoopsgathendel omhoog voordat u de handeling voortzet.
E3 De knoopsgatsteek of trenssteek is geselecteerd en u drukt het voetpedaal in (of de start/stoptoets als het voetpedaal niet is aangesloten), terwijl de knoopsgathendel omhoog staat. Zet de knoopsgathendel omlaag voordat u de handeling voortzet.
E4 U hebt de achteruit/verstevigingssteektoets of naaldstandtoets ingedrukt terwijl de spoelwinderas naar rechts staat. Schuif de spoelwinderas naar links voordat u de handeling voortzet.
E5 U hebt de start/stoptoets ingedrukt terwijl het voetpedaal is aangesloten. Ontkoppel het voetpedaal en druk vervolgens op de start/stoptoets. Of bedien de machine met het voetpedaal.
E6 De motor blokkeert, omdat de draad verward zit. Reinig de grijper en verwijder de verwarde draad voordat u de handeling voortzet.

Opmerking / Let op!

Als foutmelding "F1" t/m "F9" op de LCD-display verschijnt terwijl u de naaimachine gebruikt, wijst dit mogelijk op een storing. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

Piepsignaal bij handelingen (voor modellen die zo'n piepsignaal hebben)

Telkens wanneer u op een toets drukt, hoort u één piepsignaal. Als u op een niet-functionerende toets drukt of een onjuiste handeling uitvoert, hoort u twee of vier piepsignalen (alleen als het model een piepsignaal bij handelingen heeft).

  • Als u een toets indrukt (juiste handeling).
    Er klinkt één piepsignaal.
  • Als u een onjuiste handeling uitvoert of op een niet-functionerende toets drukt.
    Er klinken twee tot vier piepsignalen.
  • Als de machine blokkeert, bijvoorbeeld omdat de draad verward zit.
    De machine piept vier seconden lang en stopt dan automatisch. Ga na wat de oorzaak van het probleem is en verhelp het voordat u verder gaat met naaien.

TIP:Het is ook zeker aan te raden om uw machine regelmatig een onderhouds beurt te geven.
Dit kunt u zeer eenvoudig zelf doen met onze onderhouds tips en het kost u niets.
Bekijk hier onze onderhouds films!

Bestel hier uw onderhoudssetje met oa. Naalden , olie, kwastje , schroevendraaier etc.